Adatvédelmi tájékoztató

                                                                  

                                 Személyes adatok nyilvántartása , kezelése a Kvárdent  Kft-nél

                        (Viadukt Medical Center fogászat, 2051 Biatorbágy, Szily Kálmán u.1)

A szolgáltatásainkon  keresztül megszerzett személyes  adatok kezeléséről illetve feldolgozásáról  a

  • 2011. évi CXII. törvény , az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek ,
  • a 1997.évi XLVII.törvény,  az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről  ,
  • a 39/2016.(XII.21.)EMMI rendelet rendelkezései  illetve
  • az Európai Únió  2016/679 adatvédelmi rendeletének megfelelően gondoskodunk.

A tevékenységünk  során a lehető legszükségesebb személyes adatokat kérjük el a megjelent

pácienseinktől, illetve ezen adatokat bizalmasan , gondosan kezeljük , biztonságosan tároljuk.

Az adatokat kizárólag :

-az egészség megőrzésének, fenntartásának előmozdítása,

– a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése,

– az érintett egészségi állapotának nyomon követése céljából

tároljuk és kezeljük , illetve harmadik félnek nem adjuk át.

Kivételt képez , ha a páciens , illetve egy kezelő orvosa kérésére történik az adattovábbítás, ez esetben

is gondoskodunk ezen adatok  bizalmas kezeléséről.

Az adatkezelésünk  az egészségügyi adatkezelésről szóló törvényt figyelembe véve  működik , ennek

megfelelően ezek átadása , illetve egyes beavatkozások előtt az egészségi állapotra , betegségekre

vonatkozó nyilatkozat megtétele   a kezelés megkezdése előtt minden esetben kötelező, ellenkező

esetben a kezelés meghiúsulhat.

A  kezelés megkezdése előtt rögzített , illetve a kezelések alatt keletkezett adatokat, információkat akár

elektronikus, akár papír alapú, az egészségügyi törvény szerint és ennek megfelelő ideig tároljuk.

Az ügyfélnek bármikor jogában áll tájékoztatást kérni a tárolt és kezelt adatairól , illetve ennek

módjáról.

Ezt bármikor megteheti az info@viadent.hu címen .

Személyiségi jogok

Önnek joga van a nálunk tárolt adatairól másolatot kérni , illetve  kérheti az adatok naprakész

pontosítását.

A részünkre  átadott adatokat  a központi szerver számítógépen  futó Dentadmin 3 szoftver kezeli és tárolja.

Minden, a programot használó személynek külön felhasználó névvel , illetve a hozzá tartozó jelszóval rendelkezik.

A programot kinevezett adminisztráló személy osztja ki a felhasználók között a beosztásuknak megfelelő  használati jogosultságokkal együtt.

A következőkben csoportokba osztjuk a részben papír alapú, részben elektronikus formában tárolt, kezelt személyes adatokat :

1.A cég  alkalmazott személyes adatainak kezelése , tárolása  -papír, illetve elektronikus formában

– az alkalmazásukhoz kimondottan szükséges adatok—(könyveléshez szükséges  személyes adatok), alkalmazáshoz szükséges végzettségek  igazolása

– az Antsz  által megkövetelt adatok továbbítása

orvosi alkalmassági vizsgálathoz szükséges adatok rögzítése , továbbítása , egészségügyi kiskönyv és benne lévő adatok tárolása

  1. A kezelt páciensek személyes adatainak  tárolása –papír, illetve elektronikus formában

saját páciensek esetén

számla kiállításához , illetve a pontos beazonosításhoz szükséges adatok: születési idő, lakcím , telefonszám, email cím

beteg státusz -a páciens jelenlegi állapotával , betegségekkel kapcsolatos információk , melyekről kötelező  bizonyos beavatkozások előtt nyilatkozni .Ezek eltitkolása  esetlegesen súlyos következményekkel járhat egy adott kezelés alatt vagy azt  követően.

-kezelések , felvételek archiválásával kapcsolatos adatok –mikor milyen kezelésben részesült, rtg felvétele

-egészségpéztári adatok ,telefonszám,e-mail cím( kizárólag a felvételek átküldésére,értesítésre , kapcsolattartásra használandó), illetve  anyja neve, kezelések , fogászati röntgenek tárolása saját elektronikus kartonjában

3.Harmadik fél kérésére –időszakos  adatok tárolása , pl. röntgenre küldött páciensek adatainak a tárolása ( bizonyos idő után  törlésre kerülnek) –számla kiállításához szükséges adatok,egészségpénztári adatok .

Ezek az információk, tekintettel arra hogy a világhálón kerülnek továbbításra, a cég nem tudja garantálni, hogy egy harmadik félhez nem juthatnak  el, illetve illetéktelenek nem használhatják fel .

3.Az implantátumok kötelező, internetes felületen történő regisztrációjához szükséges, harmadik félnek átadott adatok .Ezek: Név , születési idő, leánykori név, anyja neve, implantátum típusa , mérete

Személyiségi jogok

Önnek joga van a nálunk tárolt adatairól másolatot kérni , és kérheti az adatok naprakész pontosítását.

Az adatok kezelésével kapcsolatos kérdéseit, az info@viadent.hu email címen, illetve a 1015 Budapest, Kagyló u.3 szám alatti címre küldheti.